Casa

Aici se inregistreaza platile si incasarile efectuate prin casa.

Fiecare incasare/plata este legata de factura aferenta. In orice moment se pot vizualiza documentele introduse si lista Registrul de Casa.

Tot aici se pot inregistra avansurile de trezorerie si decontarea acestora. In submodulul Deconturi se poate urmari inchiderea fiecarui avans acordat.